NON-PROFIT

Oldenburg Bonsèl, im Jahr 2013 gegründet, ist auf Zeitarbeitskräfte in den Bereichen Business Controlling und Internes Controlling für den Non-Profit-Sektor spezialisiert. Unsere talentierten Mitarbeiter sind jung, ideenreich und betrachten Ihr Unternehmen mit einem frischen Blick.

UNSERE PROFESSIONALS SIND IHR GESCHÄFTSPARTNER

Unsere Mitarbeiter unterliegen strengen Auswahlkriterien und haben alle eine universitäre Ausbildung abgeschlossen. Bei Oldenburg Bonsèl durchlaufen sie eine intensive dreijährige Ausbildung, die auf den Non-Profit-Sektor zugeschnitten ist. Darüber hinaus werden sie bei ihren Aufträgen von einem erfahrenen Supervisor begleitet, der jahrelang im Non-Profit-Bereich tätig gewesen ist, wodurch sie in der Lage sind, sich die für diesen Sektor kennzeichnenden besonderen Gesetze und Vorschriften anzueignen.

Aus diesem Grund sind unsere Business Controller schnell und effektiv einsetzbar. Ferner verfügen unsere Mitarbeiter über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und können Informationen auf die richtige Weise in Chancen und Risiken einteilen, sodass der Mehrwert zu den strategischen Entscheidungen Ihres Unternehmens beiträgt. In unserem Schulungsprogramm widmen wir dem Thema Kommunikation viel Aufmerksamkeit, weil wir der Meinung sind, dass die Geschichte, die sich hinter Zahlen verbirgt, wichtiger ist als die harten „Fakten & Zahlen“. Unsere Professionals sind Ihr Geschäftspartner!

YOUNG PROFESSIONALS

'Unser Schulungsprogramm ist so aufgebaut, dass es eine Brücke zwischen Theorie und Praxis in der Wirtschaft schlägt.'

Oldenburg Bonsèl is in 2013 opgericht met de overtuiging organisaties vooruit te helpen door kennis te brengen en te delen. Dit doen wij door blijvend te investeren in de kwaliteit van ons personeel middels ons driejarige traineeship. In dit traineeship doorloop je als trainee business controller, de Young Professional, een intensief opleidingsprogramma. Dit programma is samengesteld met diverse professoren en hoogleraren van gerenommeerde Universiteiten in Nederland. Daarnaast doe je relevante werkervaring op door opdrachten uit te voeren bij verschillende bedrijven in verschillende sectoren waardoor je jouw basis snel vergroot.

Op de Universiteit heb je tijdens jouw economische of bedrijfskundige studie een brede basis gelegd. Maar wat zijn de gevolgen van een aandeelhoudersbesluit en hoe maak je de vertaling zodat het waarde toevoegt aan de strategische keuzes van de organisatie? Welke stappen worden ondernomen bij de overname van een concurrent, op welke wijze dient positie te worden uitgevoerd in het krachtenveld om de overname tot een succes te maken? Dit zijn zomaar een paar vragen die voorbij kunnen komen die niet specifiek tijdens je studie zijn behandeld. Ons opleidingsprogramma is samengesteld om de brug te slaan tussen de theorie en de praktijk binnen het bedrijfsleven.

Om het maximale resultaat uit jouw opdracht te halen, wordt je inhoudelijk begeleidt door een supervisor. Onze supervisors zijn ervaringsdeskundigen in het veld waar jij werkzaam zal zijn en zullen jou ondersteunen in jouw ontwikkeling tot een volwaardige business controller.

In het opleidingsprogramma is ook voldoende aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling, waarin stilgestaan wordt bij wie je bent, wat je drijft en wat je potentieel is. Dit doen wij onder andere door een jaarlijkse studiereis te maken naar een ander Europees land. Deze reis is op gericht om in alle rust en in een inspirerende omgeving aan je persoonlijke ontwikkeling te kunnen werken onder begeleiding van een coach.

MEHR ÜBER YOUNG PROFESSIONALS